รายชื่อ File ของหน่วยงาน ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลบัวใหญ่

02019-02-22 15:17:39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf
12019-02-22 15:01:26 เอกสารประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
22019-02-22 15:01:26 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
32019-02-22 14:58:14 สเป็คเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ.pdf
42019-02-22 14:58:14 ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ.pdf
52019-02-22 14:58:14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
62019-02-18 10:55:55 ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ของรพ.สต.หนองเชียงโข่่.pdf
72019-02-18 10:55:55 ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่2.pdf
82019-02-07 15:54:38 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(งบจังหวัด20%).pdf
92019-02-07 15:54:38 สเป็คเครื่องช่วยหายใจ(20%).pdf
102019-02-07 15:54:38 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (งบจังหวัด20%).pdf
112019-01-31 13:58:45 ประกาศยกเลิกกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก.pdf
122019-01-31 13:54:02 บันทึกยกเลิกเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf
132019-01-30 19:49:10 ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน.pdf
142019-01-30 19:49:10 เอกสารประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน.pdf
152019-01-30 19:49:10 สเป็คเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร.pdf
162019-01-30 19:49:10 สเป็คเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย.pdf
172019-01-30 16:47:13 เอกสารประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำ.pdf
182019-01-30 16:47:13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำ.pdf
192019-01-28 16:20:20 สเป็คเครื่องกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น.pdf
202019-01-28 16:19:42 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง.pdf
212019-01-28 16:19:42 เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง.pdf
222019-01-25 11:15:58 สเป็ครถบรรทุกรพ.สต.หนองเชียงโข่).pdf
232019-01-25 11:10:46 เอกสารประกวดราคาซื้อรถกระบะรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
242019-01-25 11:10:46 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
252018-11-15 10:01:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน จำนวน ๑ คันรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
262018-11-15 10:00:21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
272018-11-15 09:59:23 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
282018-11-15 09:57:59 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๕ เครื่อง.pdf
292018-11-15 09:55:10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและคัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง.pdf
302018-11-15 09:54:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
312018-11-15 09:51:31 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
322018-11-15 09:34:53 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
332018-10-14 09:40:05 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี2ชุด.pdf
342018-10-14 09:39:33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
352018-09-26 09:08:49 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์.pdf
362018-09-26 09:08:49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร.pdf
372018-09-24 20:29:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
382018-09-24 20:29:02 ราคากลางปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
392018-09-24 20:29:02 สเป็คข้อกำหนดลิฟท์.pdf
402018-09-24 20:26:09 ราคากลางแบบปชช.1ก่อสร้างบ้านพัก5-6.pdf
412018-09-24 20:26:09 แบบแปลนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
422018-09-24 20:26:09 แบบปร.4ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
432018-09-24 20:23:54 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
442018-09-24 20:23:54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ5-6.pdf
452018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
462018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6.pdf
472018-07-03 19:49:30 ประกาศซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน.pdf
482018-05-01 14:52:03 ประกาศจ้างเหมาบริการจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf
492018-04-27 09:46:20 สเป็คจ้างเหมาฟอกเลือด 1044000.pdf
502018-04-23 09:39:35 ประกาศแผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม1044000.pdf
512018-03-29 14:25:17 หนังสือ ที่ สธ 0217ว.3001 ลว.16ตค.2561แสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
522018-02-09 09:02:45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง.pdf
532018-01-24 19:46:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติอุณหภูมิต่ำ.pdf
542018-01-24 19:46:09 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนประกาศก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง(พิมพ์ชื่อโครงการผิด).pdf
552018-01-24 19:46:09 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยพื้นที่ 90 ตร.ม.ของรพ.สต.ดงบัง.pdf
562018-01-18 18:55:36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
572018-01-18 18:49:46 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องตรวจตาส่วนหน้า.pdf
582018-01-11 19:15:59 ประกาศก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
592018-01-11 19:15:59 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างดงบัง1000000.pdf
602018-01-11 19:15:59 แบบปร.4ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
612018-01-11 19:15:59 แบบปร.5ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
622018-01-04 11:45:27 เอกสารประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
632018-01-04 11:45:27 ประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
642018-01-04 11:37:28 ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
652018-01-04 11:37:28 เอกสารประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
662018-01-03 20:38:48 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนอกไ.pdf
672018-01-03 20:38:48 ประกาซประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชิื้อ2270000.pdf
682017-12-27 14:06:04 สเป็คเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา520000.pdf
692017-12-27 14:06:04 เอกสารประกวดเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
702017-12-27 14:06:04 ประกาศเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
712017-12-26 16:16:36 ประกาศราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
722017-12-26 16:16:36 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
732017-12-26 16:16:36 ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
742017-12-26 16:16:36 สเป็คเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
752017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf
762017-12-26 09:52:11 ร่างสเปครถบรรทุก(ดีเซล)รพ.หนองแจ้งใหญ่.pdf
772017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจตา850000.pdf
782017-12-26 09:52:11 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตา850000.pdf
792017-11-01 10:36:13 แผนเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ2270000.pdf
802017-10-27 14:21:12 เครื่องวัดตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา.pdf
812017-10-27 14:21:12 เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 850000.pdf
822017-10-27 14:21:12 เครื่องควบคุมเมนดิโฟรออกซิเจนอัตโนมัติสำรอง 40 ท่อ.pdf
832017-02-24 09:26:20 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด1สายจำนวน 15 เครื่อง.pdf
842017-02-15 14:27:48 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกฯ 24เตียง.pdf
852017-02-10 15:27:16 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก.pdf