รายชื่อ File ของหน่วยงาน ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลบัวใหญ่

02018-11-15 10:01:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน จำนวน ๑ คันรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
12018-11-15 10:00:21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
22018-11-15 09:59:23 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
32018-11-15 09:57:59 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๕ เครื่อง.pdf
42018-11-15 09:55:10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและคัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง.pdf
52018-11-15 09:54:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
62018-11-15 09:51:31 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
72018-11-15 09:34:53 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
82018-10-14 09:40:05 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี2ชุด.pdf
92018-10-14 09:39:33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
102018-09-26 09:08:49 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์.pdf
112018-09-26 09:08:49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร.pdf
122018-09-24 20:29:02 ราคากลางปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
132018-09-24 20:29:02 สเป็คข้อกำหนดลิฟท์.pdf
142018-09-24 20:29:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
152018-09-24 20:26:09 แบบปร.4ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
162018-09-24 20:26:09 แบบแปลนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
172018-09-24 20:26:09 ราคากลางแบบปชช.1ก่อสร้างบ้านพัก5-6.pdf
182018-09-24 20:23:54 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
192018-09-24 20:23:54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ5-6.pdf
202018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
212018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6.pdf
222018-07-03 19:49:30 ประกาศซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน.pdf
232018-05-01 14:52:03 ประกาศจ้างเหมาบริการจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf
242018-04-27 09:46:20 สเป็คจ้างเหมาฟอกเลือด 1044000.pdf
252018-04-23 09:39:35 ประกาศแผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม1044000.pdf
262018-03-29 14:25:17 หนังสือ ที่ สธ 0217ว.3001 ลว.16ตค.2561แสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
272018-02-09 09:02:45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง.pdf
282018-01-24 19:46:09 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยพื้นที่ 90 ตร.ม.ของรพ.สต.ดงบัง.pdf
292018-01-24 19:46:09 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนประกาศก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง(พิมพ์ชื่อโครงการผิด).pdf
302018-01-24 19:46:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติอุณหภูมิต่ำ.pdf
312018-01-18 18:55:36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
322018-01-18 18:49:46 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องตรวจตาส่วนหน้า.pdf
332018-01-11 19:15:59 แบบปร.5ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
342018-01-11 19:15:59 แบบปร.4ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
352018-01-11 19:15:59 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างดงบัง1000000.pdf
362018-01-11 19:15:59 ประกาศก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
372018-01-04 11:45:27 เอกสารประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
382018-01-04 11:45:27 ประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
392018-01-04 11:37:28 ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
402018-01-04 11:37:28 เอกสารประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
412018-01-03 20:38:48 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนอกไ.pdf
422018-01-03 20:38:48 ประกาซประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชิื้อ2270000.pdf
432017-12-27 14:06:04 สเป็คเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา520000.pdf
442017-12-27 14:06:04 เอกสารประกวดเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
452017-12-27 14:06:04 ประกาศเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
462017-12-26 16:16:36 ประกาศราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
472017-12-26 16:16:36 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
482017-12-26 16:16:36 ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
492017-12-26 16:16:36 สเป็คเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
502017-12-26 09:52:11 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตา850000.pdf
512017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจตา850000.pdf
522017-12-26 09:52:11 ร่างสเปครถบรรทุก(ดีเซล)รพ.หนองแจ้งใหญ่.pdf
532017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf
542017-11-01 10:36:13 แผนเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ2270000.pdf
552017-10-27 14:21:12 เครื่องควบคุมเมนดิโฟรออกซิเจนอัตโนมัติสำรอง 40 ท่อ.pdf
562017-10-27 14:21:12 เครื่องวัดตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา.pdf
572017-10-27 14:21:12 เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 850000.pdf
582017-02-24 09:26:20 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด1สายจำนวน 15 เครื่อง.pdf
592017-02-15 14:27:48 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกฯ 24เตียง.pdf
602017-02-10 15:27:16 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก.pdf