รายชื่อ File ของหน่วยงาน ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลบัวใหญ่

02019-04-22 15:48:26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2.pdf
12019-04-22 15:48:26 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ(ม.ค.-มี.ค.62).pdf
22019-04-02 22:55:15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการปี62.pdf
32019-03-29 13:42:33 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 32100 บาท.pdf
42019-03-29 13:29:37 วัสดุการแพทย์(ออกซิเจน) 186201.19 บาท.pdf
52019-03-29 13:18:37 จ้างติดตั้งโทรศัพท์ภายใน 91806 บาท.pdf
62019-03-29 13:02:56 วัสดุไฟฟ้า 8000 บาท.pdf
72019-03-29 11:32:44 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 37985 บาท.pdf
82019-03-29 11:20:08 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 25000 บาท.pdf
92019-03-29 10:21:06 วัสดุไฟฟ้า 40000 บาท.pdf
102019-03-28 00:56:14 ราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก.pdf
112019-03-26 18:43:41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อปี62.pdf
122019-03-25 20:56:33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจ(20%).pdf
132019-03-15 21:14:14 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด 70%ปี62.pdf
142019-03-15 21:14:14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด งบ70%ปี62.pdf
152019-03-15 19:34:06 ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อปี62.pdf
162019-03-15 19:34:06 สเป็คเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าปี62.pdf
172019-03-14 18:17:59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ปี62.pdf
182019-03-13 16:30:52 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf
192019-03-13 16:23:45 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจรอบ2.pdf
202019-03-13 16:23:45 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจรอบ2.pdf
212019-03-13 16:00:00 สเป็คเครื่องช่วยหายใจ (งบ20%).pdf
222019-03-13 16:00:00 ราคากลางเครื่องช่วยหายใจ (งบ20%).pdf
232019-03-13 15:11:32 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(20%).pdf
242019-02-28 15:31:12 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปี62(70%).pdf
252019-02-28 15:31:12 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปีงบ62(70%).pdf
262019-02-28 13:29:57 สเป็คเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรียฺ์ด้วยระบบไอน้ำปี62.pdf
272019-02-28 13:29:57 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf
282019-02-26 20:26:31 ราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ปี62.pdf
292019-02-26 20:26:31 สเป็คโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า130000ลักซ์ปี62.pdf
302019-02-26 20:26:31 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่.pdf
312019-02-26 20:26:31 เอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่.pdf
322019-02-24 10:56:11 ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร(20%).pdf
332019-02-22 15:17:39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf
342019-02-22 15:01:26 เอกสารประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
352019-02-22 15:01:26 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
362019-02-22 14:58:14 สเป็คเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ.pdf
372019-02-22 14:58:14 ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ.pdf
382019-02-22 14:58:14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf
392019-02-18 10:55:55 ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ของรพ.สต.หนองเชียงโข่่.pdf
402019-02-18 10:55:55 ประกาศผู้ชนะซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่2.pdf
412019-02-07 15:54:38 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (งบจังหวัด20%).pdf
422019-02-07 15:54:38 สเป็คเครื่องช่วยหายใจ(20%).pdf
432019-02-07 15:54:38 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(งบจังหวัด20%).pdf
442019-01-31 13:58:45 ประกาศยกเลิกกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก.pdf
452019-01-31 13:54:02 บันทึกยกเลิกเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf
462019-01-30 19:49:10 สเป็คเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย.pdf
472019-01-30 19:49:10 สเป็คเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร.pdf
482019-01-30 19:49:10 เอกสารประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน.pdf
492019-01-30 19:49:10 ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน.pdf
502019-01-30 16:47:13 เอกสารประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำ.pdf
512019-01-30 16:47:13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำ.pdf
522019-01-28 16:20:20 สเป็คเครื่องกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น.pdf
532019-01-28 16:19:42 เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง.pdf
542019-01-28 16:19:42 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง.pdf
552019-01-25 11:15:58 สเป็ครถบรรทุกรพ.สต.หนองเชียงโข่).pdf
562019-01-25 11:10:46 เอกสารประกวดราคาซื้อรถกระบะรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
572019-01-25 11:10:46 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
582018-11-15 10:01:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน จำนวน ๑ คันรพ.สต.หนองเชียงโข่.pdf
592018-11-15 10:00:21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
602018-11-15 09:59:23 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
612018-11-15 09:57:59 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๕ เครื่อง.pdf
622018-11-15 09:55:10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและคัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง.pdf
632018-11-15 09:54:05 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
642018-11-15 09:51:31 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
652018-11-15 09:34:53 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดัน จำนวน ๑ เครื่อง.pdf
662018-10-14 09:40:05 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี2ชุด.pdf
672018-10-14 09:39:33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
682018-09-26 09:08:49 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์.pdf
692018-09-26 09:08:49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร.pdf
702018-09-24 20:29:02 สเป็คข้อกำหนดลิฟท์.pdf
712018-09-24 20:29:02 ราคากลางปรับปรุงลิฟต์อาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
722018-09-24 20:29:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
732018-09-24 20:26:09 แบบปร.4ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
742018-09-24 20:26:09 แบบแปลนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
752018-09-24 20:26:09 ราคากลางแบบปชช.1ก่อสร้างบ้านพัก5-6.pdf
762018-09-24 20:23:54 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6.pdf
772018-09-24 20:23:54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ5-6.pdf
782018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงลิฟต์2ตัวอาคารเฉลิมพระบารมี.pdf
792018-09-20 14:14:02 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6.pdf
802018-07-03 19:49:30 ประกาศซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน.pdf
812018-05-01 14:52:03 ประกาศจ้างเหมาบริการจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf
822018-04-27 09:46:20 สเป็คจ้างเหมาฟอกเลือด 1044000.pdf
832018-04-23 09:39:35 ประกาศแผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม1044000.pdf
842018-03-29 14:25:17 หนังสือ ที่ สธ 0217ว.3001 ลว.16ตค.2561แสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf
852018-02-09 09:02:45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง.pdf
862018-01-24 19:46:09 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยพื้นที่ 90 ตร.ม.ของรพ.สต.ดงบัง.pdf
872018-01-24 19:46:09 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนประกาศก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง(พิมพ์ชื่อโครงการผิด).pdf
882018-01-24 19:46:09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติอุณหภูมิต่ำ.pdf
892018-01-18 18:55:36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
902018-01-18 18:49:46 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องตรวจตาส่วนหน้า.pdf
912018-01-11 19:15:59 แบบปร.5ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
922018-01-11 19:15:59 แบบปร.4ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
932018-01-11 19:15:59 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างดงบัง1000000.pdf
942018-01-11 19:15:59 ประกาศก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
952018-01-04 11:45:27 ประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
962018-01-04 11:45:27 เอกสารประกาศเครื่องตรวจตาส่วนหน้า3มค61.pdf
972018-01-04 11:37:28 เอกสารประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
982018-01-04 11:37:28 ประกาศประกวดราคาเครื่องวัดความดันลูกตา4มค61.pdf
992018-01-03 20:38:48 ประกาซประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชิื้อ2270000.pdf
1002018-01-03 20:38:48 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนอกไ.pdf
1012017-12-27 14:06:04 สเป็คเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา520000.pdf
1022017-12-27 14:06:04 เอกสารประกวดเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
1032017-12-27 14:06:04 ประกาศเครื่องวัดความดันลูกตา 520000.pdf
1042017-12-26 16:16:36 สเป็คเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
1052017-12-26 16:16:36 ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
1062017-12-26 16:16:36 เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
1072017-12-26 16:16:36 ประกาศราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ2270000.pdf
1082017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจตา850000.pdf
1092017-12-26 09:52:11 ร่างสเปครถบรรทุก(ดีเซล)รพ.หนองแจ้งใหญ่.pdf
1102017-12-26 09:52:11 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf
1112017-12-26 09:52:11 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตา850000.pdf
1122017-11-01 10:36:13 แผนเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ2270000.pdf
1132017-10-27 14:21:12 เครื่องวัดตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา.pdf
1142017-10-27 14:21:12 เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 850000.pdf
1152017-10-27 14:21:12 เครื่องควบคุมเมนดิโฟรออกซิเจนอัตโนมัติสำรอง 40 ท่อ.pdf
1162017-02-24 09:26:20 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด1สายจำนวน 15 เครื่อง.pdf
1172017-02-15 14:27:48 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนกฯ 24เตียง.pdf
1182017-02-10 15:27:16 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก.pdf