รายชื่อ File ของหน่วยงาน ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่

02018-02-23 19:14:16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนประกาศก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง(พิมพ์ชื่อโครงการผิด).pdf
12018-02-09 09:01:47 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรพ.สต.ดงบัง.pdf
22018-01-18 18:43:17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
32018-01-18 18:42:58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
42018-01-11 19:14:52 ประกาศก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
52018-01-11 19:14:52 แบบปร.5ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
62018-01-11 19:14:52 แบบปร.4ก่อสร้างสอ.ดงบัง1000000.pdf
72018-01-11 19:14:52 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างดงบัง1000000.pdf
82017-12-25 18:02:49 ร่างสเปครถบรรทุก(ดีเซล)รพ.หนองแจ้งใหญ่.pdf
92017-12-25 18:02:49 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf
102017-12-25 18:02:49 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่.pdf
112017-11-01 10:38:00 แผนรถปิ๊กอัพหนองแจ้งใหญ่787000.pdf
122017-10-27 14:22:19 ปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยพื้นที่ 90 ตร.ม.ห้องทันตกรรม สำหรับ รพ.สต.ดงบัง 1000000.pdf