แผงหน้าปัด

สำหรับ เข้าระบบ / หรือลงทะเบียน

โปรดระบุข้อมูล ตามลักษณะการใช้งานที่ท่านต้องการ

A Big Thanks

This tutorial was built on top of Web-Kreation's amazing sliding panel.

เจ้าหน้าที่ Login เข้าระบบ

COC Data Extract System for Hosxp

ผู้ใช้ระบบต้องใช้รหัสชุดเดียวกับ Hosxp ในการเข้าระบบ

โปรดทราบ!..

หากท่านใช้ user และ Password ของ Hosxp ของท่านเข้าระบบนี้ไม่สำเร็จ กรุณาแจ้ง Admin ของท่านให้ตรวจสอบข้อมูลใน ตาราง opduser และสร้างรหัส (md5) ในฟิลด์ passweb ของท่านให้ครบถ้วนก่อน แล้วลองอีกครั้งครับ!...

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811.